D Kategorija

D kategorija – (24 metai, išskyrus asmenis, kurie nustatyta tvarka yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius; baigus šiuos kursus teisę vairuoti D kat. transporto priemones suteikiama nuo 18 ar 21 m., priklausomai nuo to pagal kokią programą igyjama pradinė profesinė kvalifikacija)automobiliai, skirti ir suprojektuoti vežti daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo; šie automobiliai gali būti sujungti su priekaba, kurios didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 750 kg;

Teorijos mokymo kurso trukmė – 35 valandos.
Praktinio vairavimo mokymo kurso trukmė – 15 valandų.
D kategorijos vairavimo kursų trukmė – 15 dienų.
Autobusas gali būti išnuomotas VĮ „Regitra“ praktinio vairavimo egzaminui.

Praktiniam vairavimui yra skirtas Autobusas MERCEDES BENZ 0550 .